Втори маршрут

Втори маршрут

Втори маршрут

Базата /в.Балкан/-вилна зона 2-м.”Шипето”- м.”Тръпковото”
м.”Неновица”- каменна кариера „Първи май” обратно
м.”Разсадника”-м.”Св.Иван Рилски”-м.”Коичевото”- База
Времетраене на разходка – 1 час / Километри – 4