Трети маршрут

Трети маршрут

Трети маршрут

Базата /в.Балкан/ -вилна зона-Стадиона-м.”Стояни поляни”-м.” Янкина ливада”-м.”Поток”/местност подходяща за фотосесии/-м.”Коилова глава”
м.”Ямите”-алея за комплекс „Тихия кът”-м.”Разсадника”-вилна зона 2-Базата
Времетраене на разходка – 1 час / Километри - 4