Пети маршрут

Пети маршрут

Пети маршрут

База-вилна зона 2-м.”Шилето”-м.”Ямите”-заслон „Ноевеца”-„Планинишка река”-комплекс” Тихия кът”-алея за „Дендрариума”-м.”Дендрариума”-хижа
„Иглика”-к-ра „Първи май”-м.”Неновица”-м.”Шилето”-м.”Тръпковото”- вилна зона 2-База
Времетраене 2 часа/ Километри- 12